toBundp

vejdk_logo_med_tekst_1.gif (1792 bytes) - datagrundlag til transportplanlægning

Mand der planlæggerProduktblad på vejnet som PDF dokument (46kb)

VejnetDK er et landsdækkende intelligent digitalt vejnet, der kan anvendes som datagrundlag for transportorienterede opgaver. VejnetDK er en database, der kombinerer vejnetsoplysninger for hovedparten af det danske vejnet med detaljerede egenskabsdata, for den trafikalt set væsentligste del af vejnettet. VejnetDK kan bruges som grundlag for ruteoptimeringsprogrammer og som grundlag for trafikanalyser.

Både konsulentfirmaer, der producerer software til transportbranchen, store transportfirmaer, forskningsinstitutioner og organisationer med egen edb-udvikling, kan med fordel anvende VejnetDK som datagrundlag for en række forskelligartede opgaver.

 

Transportrelevante data i ét vejnet

VejnetDK kombinerer transportrelevante egenskaber fra to vejnet. Dels Kort- og Matrikelstyrelsens digitale færdselskort i 1:200.000 og dels stats- og amtsveje samt de rutenummerede kommuneveje fra Vejsektorens Informations System (VIS).

  • VejnetDK indeholder ca. 62.000 km veje, hvilket er alle forbindelsesrelevante veje i Danmark.
  • VejnetDK rummer for ca. 13.000 km af dette vejnet detaljerede egenskabsdata om f.eks. vejbredde, rutenumre, frakørselsnumre, hastighedsbegrænsninger og trafikmængder.
  • VejnetDK indeholder ca. 60.000 knudepunkter, 7800 stednavne og 1135 postnumre.
  • VejnetDK er grundlag for det digitale computerprogram Vejafstande I Danmark.

Høj datakvalitet og løbende ajourføring

VejnetDK bliver løbende ajourført og kvalitetssikret af Vejdirektoratet, Kort- og Matrikelstyrelsen og Banestyrelsen.

påkørt broVejnetDK udbygges i takt med behovet for nye data, f.eks. broers frihøjde og bæreevne, svingrestriktioner og Det Blå Vejnet (vejnettet til tunge transporter).

Levering af data

VejnetDK leveres som kommasepareret fil i Asciiformat eller data kan leveres i et aftalt database-format.

Prisen på data er afhængig af anvendelsessituationen, hvor brugsafgiften er afhængig af antal samtidige brugere. Oplysninger om priser fremgår af prislisten.

VejnetDK kan bestilles hos Marianne Post Hofmann på telefon: 33 41 33 86 eller e-mail: mph@vd.dk

VejnetDK er produceret af Vejdirektoratet og Kort- og Matrikelstyrelsen i samarbejde med amterne.
Yderlige oplysninger om VejnetDK fås hos: Bo Møller-Nielsen, telefon: 33 41 33 40 eller e-mail: bmn@vd.dk eller hos: Kort- og Matrikelstyrelsen, telefon: 35 87 50 50.

 

bund Top
21. august 2000 - Informatikområdet - © Vejdirektoratet