top Bund

logo Vejafstande i Danmark  - Opslagsprogram version 4.0

Produktblad på vejafstande som PDF dokument (52 kb )

Hvor langt er langt?

Motorvejsbro med lastbiler Der er mange, der har brug for at kende afstanden fra ét sted i Danmark til et andet. Transportører, foreninger, amter, kommuner, og organisationer, ja alle, der transporterer gods eller sender medarbejdere rundt i Danmark. Ikke bare en cirkaafstand, men den "officielle" afstand og samtidigt se den valgte rute tegnet på et kort.

Med programmet Vejafstande i Danmark kan Vejdirektoratet imødekomme disse behov.

Funktioner

Vejafstande i Danmark har indbygget flere forskellige funktioner. Beregning af afstande kan ske på to måder. Enten fra samme udgangspunkt hver gang eller med et nyt udgangspunkt hver gang. De enkelte afstande vises og summeres samtidigt, i en separat kolonne, med de øvrige opslag. Opslagene kan gemmes som ruter og derved genbruges ved senere opslag.

Vejafstande i Danmark giver nu flere muligheder for at tilrettelægge individuelle ruter. Dette gøres ved at vælge én af beregningskriterierne:

  • Den mest hensigtsmæssige rute, hvor tid vægtes over afstand eller
  • Den korteste rute - hvor alene afstanden vægtes.

Herunder vises skærmbilledet, hvorfra alle beregninger og indstillinger af programmet foregår fra.

skaerm.gif2.gif (15781 bytes)

Benytter man standardopsætningen vælger programmet den mest hensigtsmæssige rute, med alle forbindelser åbne. Der er dog altid mulighed for selv, at fravælge forbindelser ved ruteberegningens start. Som helt ny funktion kan alle beregnede afstande vises som ruter på et skalérbart kort.

 Eksempel på rutevisning

Vejafstande i Danmark giver dermed mulighed for, at orientere sig om, den valgte rutes placering på det danske vejnet.

Vejafstande i Danmark indeholder også en oversigt over samtlige postnumre i Danmark, 7800 danske stednavne og de mest anvendte færgeruter.

Vejafstande i Danmark er nemt at anvende, en bruger med kendskab til Windows kan på få minutter komme i gang med programmet - udregne afstande og få vist ruter på kortet.

VejnetDK er basis

Vejafstande i Danmark er udviklet på basis af VejnetDK og består af ca. 62.000 km veje, hvilket er alle betydende forbindelsesveje i Danmark. Vejafstande i Danmark har mere ned 60.000 knudepunkter (vejkryds), hvilket giver et detaljeret beregningsgrundlag.

Tekniske data

Vejafstande i Danmark findes i en 32-bits version til afvikling under Windows 95, 98 eller NT, enten på pc eller server.

Programmet Vejafstande i Danmark kræver som minimum en pentium pc 133 MHz med 70 Mb harddisk og 64 Mb RAM. Skærmopløsning skal være mindst 800 x 600 og min. 256 farver.

Færgeruter og forbindelser

I programmet Vejafstande i Danmark er medtaget over 90 forbindelser for hele landet. Det drejer sig om Storebæltsbroen, de færgeruter, der sejler mellem Øst- og Vestdanmark samt ruter, der skaber forbindelse til større øer m.m. Programmet giver mulighed for at styre ruten ved at vælge én eller flere bestemte øst-vestgående forbindelser. Herunder ses skærmbilledet for "tilladte overfarter"

.Tilladte overfarter

Priser

Programmet Vejafstande i Danmark sælges på en licensbaseret kontrakt, hvor prisen afhænger af antallet af samtidige brugere. Der henvises til prislisten.

Nyt registreringssystem

Vejdirektoratet har med version 4.0 indført et nyt licens- og betalingssystem, for at lette forretningsgangen for kunderne og sikre korrekt registrering. Vejafstande i Danmark vil fremover kun kunne tages i brug, når en særlig brugernøgle er indtastet. Dog kan en demo-version af programmet køres uden forudgående registrering.

Fremgangsmåde

Efter henvendelse til Vejdirektoratet fremsendes en cd med programmet Vejafstande i Danmark. På cd´en ligger et registreringsskema og licensbetingelser til udskrift. Registreringsskemaet udfyldes af brugeren og sendes til Vejdirektoratet, der så fremsender et underskrevet registreringsbevis og brugernøgle. Brugeren kan nu, direkte fra skærmen, registrere Vejafstande i Danmark ved hjælp af disse oplysninger og programmet kører.

Bestilling

Vejafstande i Danmark 4.0 kan bestilles hos Marianne Post Hofmann på telefon: 33 41 33 86 eller E-mail: mph@vd.dk

For yderligere tekniske oplysninger og tilbud på specialudgaver af Vejafstande i Danmark kontakt: Bo Møller-Nielsen telefon: 33 41 33 40 eller e-mail: bmn@vd.dk

 

bund Top
21. august 2000 - Informatikområdet - © Vejdirektoratet